Китай днес - приложение на в-к Земя

Switch to desktop Регистрация Вход

Начало

Китай се подготвя за XVIII конгрес на ККП

Китай се подготвя за XVIII конгрес на ККП

В Китай се подготвя усилено 18-ият конгрес на ККП, който ще бъде открит на 8 ноември 2012 г. в Пекин. Това е конгрес, който се провежда един път на пет години и е най-важното политическо събитие в страната. Според организационните норми на  ККП новият състав на Централния комитет на партията ще бъде избран от делегатите на конгреса. Според Устава Централният комитет на ККП между два общокитайски конгреса ръководи цялата работа на партията и представя ККП.

На общокитайския конгрес на партията измежду новите членове на ЦК  на ККП ще бъдат избрани членовете на Политбюро на ЦК на ККП, членовете на Постоянния комитет на Политбюро на ЦК, а също генералният секретар на Централния комитет на ККП. Сега действащият генерален секретар на ЦК на ККП  Ху Дзинтао за първи път беше избран на тази длъжност на 16-ия конгрес на ККП през 2002 г. и после преизбран на 17-ия конгрес през 2007 г.

За 18-ия конгрес на ККП са избрани 2270 делегати, които представят 82 милиона членове на ККП. Те са с 50 души повече от тези, участвали в 17-ия конгрес на ККП. Избирането на делегатите стана от ноември миналата година до юни тази година в 40 избирателни участъка.

На 18-ия конгрес ще присъстват повече млади делегати и представители на низови организации, отколкото в миналото, отбеляза на пресконференция заместник завеждащият Организационен отдел на ЦК на ККП Ван Цзинцин. 

Сред избраните делегати представителите на най-добрите предприятия са 30.5 процента, което също е с 2.1 процента повече, отколкото на миналия конгрес.

1640 делегати (72.2%) са постъпили в партията след ноември 1976 г., което е с 20.5 на сто повече от миналия конгрес. Основната част от делегатите са лица, приети в редовете на партията  след края на „десетилетието на културната революция“ и началото на провеждане на политиката на реформи и откритост.

Средната възраст на делегатите на конгреса е 52 години.

64.8 процента от делегатите са на възраст 55 г. и по-ниска. 114  делегати са на възраст до 35 години. Най-възрастният делегат е бившият кмет на Пекин Цзяо Жоюй, който е роден през декември 1915 г., а най-младият е плувкинята Цзяо Люян, която спечели златен медал на Олимпиадата в Лондон на 200 метра бътерфлай. Тя е родена през март 1990 г. и е станала член на ККП през 2008 г.

Широкият възрастов диапазон свидетелства, че партийното дело се предава от възрастното поколение на младите и се запазва динамиката“, каза Ван Цзинцин.

Сред избраните делегати с 50 се е увеличил броят на работниците комунисти и е достигнал 169 души, като от тях 26 са мигранти от селските местности. Те работят в различни отрасли на промишлеността като въгледобива, стоманодобива, машиностроенето, заемат различни длъжности в сферата на услугите, на транспорта, санитарно-хигиенните служби, финансите и търговията. Делегатите от низовите организации са селски учители, лекари на село, фермери, а също от селските комитети на ККП.

Жените, избрани за делегати на конгреса, са 23 процента, а представителите на малцинствата — 11 процента. Като специални делегати са избрани някои кадри, които са били пенсионирани през този период.

В съответствие с критериите, установени от ЦК на ККП, делегатите на конгреса трябва да бъдат твърдо убедени и да имат правилна политическа позиция. Те трябва да спазват моралните норми, да бъдат честни, отлични работници и квалифицирани специалисти, образцово да изпълняват своите служебни задължения“, подчерта Ван Цзинцин.   

Вътрешнопартийна демокрация

Избирането на делегатите е внимателен процес и следва пет процедури: издигане на кандидата, проверка дали отговаря на изискванията, информиране на обществеността за кандидатурата,  съставяне на окончателен списък и крайно гласуване.

За  да осигури избирането на по-голям брой достойни делегати, ККП за първи път осъществи  предварително подбиране на кандидатите за делегати на алтернативна основа. Някои местни партийни комитети за първи път оповестиха списъка с имената и фамилиите на делегатите в средствата за масова информация с цел да мобилизират комунистите да участват в изборите и да получат тяхната реакция. Избирателният процес беше „открит и прозрачен“. Всеки член на партията имаше достъп до информацията за избора. Повече от 98 на сто от членовете на ККП взеха участие при избора на делегати за 18-ия конгрес. Комунистите  участваха и наблюдаваха хода на изборите чрез партийните събрания и чрез широко огласената информация. ЦК на ККП въведе строга дисциплина по време на изборите, за да се гарантира качеството на този процес. Строго се следеше, за да не бъдат допускани задкулисни машинации. След направено допитване от Организационния отдел на ЦК на ККП около 97 на сто от членовете на партията са доволни от организацията на изборите на делегати.

Промени в местното ръководство на партията

Организационният отдел на ЦК на ККП оцени тези промени като „пълен успех“ и отбеляза, че този процес е преминал „в здрава и стабилна обстановка“. Средната възраст на избраните  404 членове на бюрата на провинциалните комитети е 54 години, 105 от тях са по-млади от 50 години, 398 души (98 процента) са с висше образование. Сред тях 290 са с магистърска или докторска степен. Общо 37 сред тях са жени и 50 са представители на малцинствата. 

Професорът от държавната административна академия  на Китай Ван Юйкай отбеляза по този повод, че  през последните години провинциалните ръководители са все по-млади и по-добре образовани. Това способства за запазване на жизнеспособността на партията.

Според публикуваните данни сред членовете на партийните бюра в окръзите и градовете 90 на сто са с висше образование или са завършили аспирантура. Сериозно внимание е отделено на поведението на работещите в партийния апарат чиновници, като кандидатите са били проверявани, за  да бъде гарантирано, че не са замесени в корупция на различни нива, както и в каквито и да е скандали.

 

© 2018 „Китай днес“

Top Desktop version