Китай днес - приложение на в-к Земя

Switch to desktop Регистрация Вход

Начало

Ще държим високо знамето на социализма

Ще държим  високо знамето  на социализма

Новогодишно приветствие на Ху Дзинтао

Дами и господа, другари и приятели: 

Скоро ще настъпи новата 2013 година. Приятно ми е да отправя чрез Радио Китай, Националното радио и Централната телевизия новогодишни поздрави към всички националности в страната, сънародниците ни от специалните административни райони Хонконг и Макао и от Тайван, към китайците в чужбина, към приятелите от различните страни по света. 

През изминалата 2012 година постигнахме важни резултати в реформата и модернизацията на Китай. Китайският народ преодоля редица трудности, наблюдава се добра тенденция в социално-икономическото развитие, различните сфери на обществото се развиват пълноценно и животът на хората продължава да се подобрява. Китай продължава да провежда всеобхватната външна политика, да засилва сътрудничеството и обмена с другите страни по света, да участва активно в решаването на международни и регионални проблеми и да допринася за световния мир и развитие. 

Изминалата 2012 година има изключително голямо значение за развитието на Китай. На проведения неотдавна 18-и конгрес на Китайската комунистическа партия и 1-ви пленум на 18-ия Централен комитет на ККП бе определен мащабен план за изграждане на общество със средно ниво на благосъстояние и за задълбочаване на политиката на реформи и отваряне към света, бе реализирана успешно смяната на старото и новото поколение лидери на ККП. В момента всички националности в страната се обединяват около ЦК на ККП, ръководен от другаря Си Дзинпин, и се стремят към изграждането на среднозаможно общество. 

През новата 2013 година китайското правителство и народ, държейки високо вдигнато знамето на социализма с китайски характеристики и отстоявайки концепциите за научно развитие и промяна на начина на икономическия растеж, ще продължават да вървят напред, поддържайки стабилността, ще придвижват всестранно реформата и социалистическата модернизация и поставят добро начало за реализиране на целите, поставени на 18-ия конгрес на ККП. Ще се придържаме неотклонно към принципите за „една държава, две системи“, политиката за висока степен на самоуправление на Хонконг и Макао, ще задълбочим обмена и сътрудничеството между специалните райони и вътрешността на Китай, ще съдействаме за дълготрайния просперитет и стабилност на специалните райони, също така ще придвижим мирното развитие на отношенията между двата бряга на Тайванския проток, ще създадем блага за съотечествениците от двата бряга и ще защитим коренните интереси на китайската нация. 

На фона на променяща се международна обстановка мирът, развитието, сътрудничеството и общата изгода представляват желание на народите и страните по света са обвързани неразривно. Глобалната финансова криза оказва дълбоко влияние върху целия свят, ниският растеж на световната икономика ще се запази, в някои страни продължават безредиците, светът като цяло е неспокоен. 

Човечеството има само една планета и всички страни са част от нея. За мира и развитието на света всички народи трябва да положат общи усилия. Китайският народ както преди, така и сега е непоколебима сила за поддържане на световния мир и развитие. Независимо как се променя международната обстановка, решимостта на китайците за мирно развитие е непоколебима. И в бъдеще ще продължим да развиваме приятелството и сътрудничеството със страните по света въз основа на петте принципа за мирно съвместно съществуване, ще работим за разрешаване на международни и регионални проблеми по мирен начин, ще допринесем за мощно, устойчиво и балансирано развитие на световната икономика и ще изпълним функциите си като голяма и отговорна държава. 

Убеден съм, че само ако уважаваме волята на народите по света, вървим в крак с епохата и положим общи усилия, непременно ще постигнем голям напредък в каузата на световния мир и развитие и ще продължим да подобряваме живота на народите. 

В края, пожелавам ви щастие и здраве през новата година!

© 2018 „Китай днес“

Top Desktop version