В град Харбин, провинция Хъйлундзян,
бе открита изложба в централната галерия
Хъйлундзян, представяща зимните спортове и
Зимните олимпийски игри. Показани бяха произведения
на китайски автори, между които имаше картини
с маслени бои, гравюри, акварели и калиграфия.

От редактора

Рекордните 6 трилиона долара

Нов Китай продължава да ни изумява почти всеки ден с ярки новости от някоя сфера на живота. На фона на продължаващата пандемия, на колебанията в световната икономика, на енергийната криза и инфлацията, статистиката на КНР отбелязва, че „обемът на външната търговия на страната през 2021 г. е достигнал рекордните 6,05 трилиона долара". В същото време „Блумбърг" съобщава, че „търсенето на всички категории китайски продукти на световния пазар през цялата година не отслабва". Тук е мястото да споменем, че експортът на китайски медикаменти се е увеличил с над 100 процента, което ясно говори за приноса на огромната азиатска страна в глобалната борба с вирусното зло. Забележителният ръст на китайската външна търговия дава основание за два важни извода. Първият е, че усилията на партийното и държавно ръководство в Пекин за напредъка на националната икономика са много успешни, защото схемата „внос - износ" е един от най-сериозните параметри за състоянието и тенденциите на стопанското развитие. Очевидно, световните турбуленции около пандемията не са в състояние да попречат на КНР да достигне такива космически суми като шестте трилиона на външната търговия. Вторият основен извод е, че светът като цяло е в пряка зависимост от китайската икономика и се нуждае от продуктите й, за да затвърди трудния процес на възстановяване в края на пандемията. Китай продължава да е „фабрика на света" - факт от огромно значение, както за страната, така и за глобалните икономически отношения.

Петър ГЕРАСИМОВ

Четири епизода от поредицата "Аз говоря за историята на Комунистическата партия на Китай" - дело на младите дипломати от посолството на Китайската Народна Република в България.

Pressgroup DnesСофия, 1301, ул. „Позитано“ 20, тел.: +3592 944 1026, +359 87 830 9893, Имейл: kitai.dnes@abv.bg, Уебсайт: www.kitajdnes.com • ИЗДАТЕЛ: Проф. Светлана ШАРЕНКОВА - Управител на РА Евромедия ООД, тел.: +3592 943 4664 • РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ: Председател: проф. д.ик.н. Димитър ИВАНОВ, тел.: + 3592 944 1020 • РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ: Главен редактор: Петър ГЕРАСИМОВ; Отговорен секретар: Бони НЕМСКИ; Редактори: Любомир МИХАЙЛОВ, Красимира ИВАНОВА; Репортер: Галина ТОНЕВА; Предпечат: Мая ПЕТРОВА • РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: тел. +3592 944 1026 • РЕКЛАМА: тел.: +3592 944 1026, kitai.dnes@abv.bg • Рекламите и обявите се заплащат авансово по банкова сметка или в брой • БАНКОВА СМЕТКА: Райфайзенбанк АД, София, ул. Н. Гогол 18-20, IBAN: BG39RZBB91551060382418, Банков код BIC RZBBBGSF, РА Евромедия ООД • СЧЕТОВОДСТВО, КАСА: тел.:+3592 944 1026 • ПЕЧАТ: Алианс Медиапринт • Използвани са материали на агенция „СИНХУА “ и CRI.