Ян Мин: Ще продължа усилията си за опазване на реката

В миналото река Куджу в провинция Юннан, е била пример за замърсяване в резултат на недобросъвестното отношение на хората, живеещи около нея. През 2021 г. Ян Мин, заедно със свои съселяни, започва кампания за опазването на реката, организирайки патрули и повишавайки екологичното съзнание на хората. Благодарение на нейните усилия река Куджу постепенно възвърна естествения си вид. А Ян Мин казва, че ще продължи да работи за нейното опазване.

Още от броя