Свилоза АД - с поглед към „зелената“ енергия

Българското предприятие заедно с китайския консорциум Jinan Boiler Group Co. ще реализира проект за когенерационна централа

Свилоза АД с нейната дъщерна фирма Свилоцел ЕАД, са най-големият производител на сулфатна избелена целулоза на Балканския полуостров. Повече от 90 % от произведената продукция, намира приложение на европейския и световен пазар и е водеща, както в отрасъла, а така също и за българската индустрия. В процеса на производство и при сега съществуващия технологичен процес, се генерират голямо количество дървесни отпадъци, които със своя енергиен потенциал, могат да намерят приложение за производството на електро и топлоенергия. И двата енергийни ресурса са крайно необходими за основното производство и могат да осигурят на завода пълна енергийна независимост. С това фирмата ще постигне висока ефективност, и се нареди до най-добрите световни практики. Така се ражда идеята за построяване на ТЕЦ, който използва отпадъчната биомаса. Без оползотворяване, този остатъчен материал е източник на големи количества парникови газове и създава сериозен екологичен проблем, поради което съгласно българското законодателство не подлежи на депониране. От друга страна той е носител на голям енергиен потенциал, поради което оползотворяването му чрез изгаряне и използване технологията на комбинирано производство на електро и топлоенергия е най-подходящия и ефективен метод, препоръчан от Министерството на екологията. Произведените енергийни ресурси могат да намерят реално приложение в заводите, изградени на площадката на Свилоза. След направено предварително проучване и задълбочен анализ на технико-икономичния доклад, ръководството на Свилоцел ЕАД взе решение да разработи проект за реализация на тази цел. Беше извършен внимателен избор на евентуалния производител на специализираното оборудване. В крайна сметка, ръководство се спря на варианта проектът да се реализира съвместно с китайски консорциум начело с Jinan Boiler Group Co. Този консорциум е един от най-големите производители на котелно оборудване в Китайската народна република. Основано през 1954 г., Jinan Boiler Group Co. е широкомащабно предприятие с дълбоко научно - техническо наследство и активно развиваща се дейност. В продължение на десетилетия групата Jiguo се намира под безкористната грижа и правилното ръководство на лидерите на национално, провинциално и общинско равнище. На основа на научноизследователската и развойна дейност за приложението на т.н. „циркулиращия кипящ слой“ в котлостроенето е изградената най-голямата производствена база в света за котли на биомаса, което е допринесло съществено за развитието на индустрията не само на Jinan, но и промишлеността на Шандун и дори на националната промишленост. В рамките на консорциума важно участие ще вземе реномираната фирма за производство на турбогенератори China Chang Jiang Energy Corp. С качеството на индустриалните си парни турбини, които постигат международни стандарти, China Chang Jiang Energy Corp. е на път да се превърне в модерно индустриално предприятие от световна класа. Разбира се ще вземат участие и други водещи фирми за производство на спомагателно и общостанционно оборудване. Технологията за изгаряне, която се нарича “циркулиращ кипящ слой“. дава възможност за по пълното изгаряне на използваното гориво и чувствително намалява емисиите на вредните парникови газове. Ще бъдат постигнати емисионни параметри, които отговарят на най-добрите европейски практики. Централата ще произвежда годишно близо 500 000 МВтч топлинна енергия и 65 000 МВтч, електрическа. С така произведените количества , на практика ще се спестят повече от 200 000 т въглероден двуокис. Централата ще оползотвори годишно повече от 120 000 тона отпадна биомаса. Проекта дава отлична възможност на водещи китайски фирми в енергетиката да разширят своята дейност в рамките на Европейския съюз. Общата стойност на инвестицията ще надхвърли 25 000 000 долара, срещу които китайските партньори ще доставят оборудване и ще изпълнят почти всички строително-монтажни дейности. В рамките на предложението ще бъдат доставени следните по важни съоръжения, които ще бъдат изработени и доставени от китайските фирми: 1. Парен котел - тип YG-65/5.29-T, с производителност 65 т/ч и параметри на парата Р=5,29 МРа и Т=485 С. 2. Парна турбина - тип CN16-4.9/1.1, с параметри на парата на входа на турбината Р=4,9 МРа и Т= 470 С. 3. Електрически генератор - тип QF-16-2, с параметри-електрическа мощност 16 MW, 3000 rpm и напрежение на статорната намотка 6,3 kV и др. В момента китайските партньори подготвят усилено работния проект, а доставките на оборудването ще започнат в края на тази година. Съгласно предварителния график пусково-наладъчните дейности ще започнат през месец септември 2020 г с цел до края на месец октомври догодина централата да започне редовна експлоатация. Ръководството на Свилоза ще положи всички усилия за мобилизация на държавни и общински институции с оглед своевременно осигуряване на всички процедури по узаконяване на отделните етапи при изграждане на обекта. В заключение можем да кажем, че съвместната дейност на български и китайски фирми, ще бъде сериозна платформа за широко популяризиране на водещи китайските производители в енергийната област. Това ще даде още по голяма увереност на българските държавни институции, че китайската енергийна индустрия е и ще бъде сигурен партньор при бъдещото реализиране на големи енергийни обекти от които нашата страна се нуждае в близко бъдеще. Несъмнено този проект ще бъде достоен пример за разрастване на българо-китайското сътрудничество във всички области на индустрията на България. Петър Герасимов

< « > » Юни 2022
Пон Вто Сря Чет Пет Съб Нед
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30