Финансовият сектор в услуга на реалната икономика

Генералният секретар на ККП и държавен ръководител Си Дзипнин, подчерта, че Китай трябва да задълбочи структурната реформа във финансовия сектор и да засили способността му да обслужва реалната икономика. Той направи този коментар на заседание на Политбюро на ЦК ККП в края на миналата седмица, на което за пореден път бе изтъкната необходимостта от това страната да осигури баланс между поддържане на растежа и предотвратяване и справяне с рисковете в ключови области. Всичко това, по думите на Си Дзинпин, трябва да става целенасочено и ефективно при задълбочаване и разширяване отварянето на финансовия сектор. Финансирането е основна конкурентоспособност на една държава, посочи Си Дзинпин, а финансовата сигурност е важна част от националната сигурност и финансовата система е основна в процеса на икономическо и социално развитие. Докато секторът реализира огромни постижения след началото на реформите и отварянето на Китай към света, пазарната структура, философията на действие, възможностите за иновации и нивото на обслужване в него все още не отговарят на изискванията за висококачественото икономическо развитие на страната, подчерта председателят. Страната трябва да работи активно за висококачествено развитие на сектора с акцент върху подобряването на финансовите услуги и предотвратяване на финансовите рискове, посочвайки, че “финансирането трябва да играе своята роля в обслужването на реалната икономика, като отчита икономическото и социалното развитие, както и нуждите на хората“. Икономиката и финансите са взаимозависими и трябва да израстват и се развиват заедно. За да се задълбочат структурните реформи във финансовия сектор, Китай трябва да приложи нова философия на развитие и да се съсредоточи върху ключови области, които да позволят на сектора да предостави по-добри услуги на реалната икономика и хората, каза Си Дзинпин. Оптимизирането на финансовата система трябва да бъде от ключово значение, заяви председателят и призова правителството да изготви мерки и политики за подобряване на структурата на финансиране, както и в системите на финансовите институции, пазара и от гледна точка на предлаганите продукти. Трябва да се създаде многостепенна банкова система с широк обхват и разнообразна експертиза, докато персонализираните и диференцирани финансови продукти, които отговарят на пазарното търсене, трябва да стигнат световно ниво, каза той. Си Дзинпин посочи, че е необходимо да се увеличи броят на малките и средните финансови институции, както и техният дял във финансирането на бизнеса, докато финансовите услуги за малките и микропредприятията, както и за селското стопанство, селските райони и населението там да бъдат подобрени. Китайският лидер посочи необходимостта от установяване на стандартизиран, прозрачен, отворен, динамичен и устойчив капиталов пазар, който да създава възможности за влизане и излизане от него, както е това в развитите страни. В същото време трябва да се осигури надежден контрол. Според Си Дзинпин, че трябва да се осигурят финансови услуги, благоприятстващи развитието на индустриални, пазарни, регионални и зелени системи за развитие на модерната икономика. Ще бъде въведена система за финансови услуги на всички равнища и многостепенни финансови услуги, включително рискови капитали, банкови заеми и пазари на облигации и фондове, каза той. Председателят призова правителството да се придържа към общата тенденция на развитие, която разчита повече на иновациите, за да насърчи промяна в структурата и качеството на финансовите услуги. Що се отнася до подкрепата към частни предприятия в затруднено финансово положение, той каза, че пазарните закони трябва да се спазват повече и че са необходими целеви финансови услуги. Приоритетни са частните фирми, които временно са в затруднение, но участват в предприятия, които отговарят добре на националните планове за промишлено развитие или се фокусират върху реалната икономика, притежават водещи технологии и се ползват с предимства на пазара. “Устойчивото развитие на реалната икономика е основата за предотвратяване и обезвреждане на рисковете“, каза той, добавяйки, че превенцията на риска трябва да се основава на стабилен икономически растеж. Си Дзинпин посочи, че ролята на антицикличната корекция на фискалната и паричната политика трябва да бъде засилена, за да се гарантира, че китайската икономика може да се движи с разумен ръст. “Превенцията на риска трябва да се извършва по начин, който може да прокара висококачествено икономическо развитие“, каза той. Предотвратяването и минимизирането на финансовите рискове, особено системните, са основни задачи, подчерта Си Дзинпин, призовавайки за ускорено изграждане на инфраструктурата на финансовия пазар и повече усилия за национализиране на ключова информационна инфраструктура в сектора. Той също така призова за солидна статистика във финансовия сектор и подобряване на системата за предупреждение и правила за разкриване на информация и управление. Трябва да се засили образованието и надзора на висшите служители на финансовите институции и регулаторите и да се направи повече за борба с корупцията във финансовия сектор, каза той. Той призова за динамичен надзор на вътрешния и трансграничния капиталов поток, за да могат финансовите надзорни органи да следят изцяло всички потоци.

Още от броя
 • Ръст на преките чужди инвестиции в Дзянсу
  Реално използваните преки чуждестранни инвестиции в селскостопанския сектор в източната провинция Дзянсу са достигнали 283 милиона долара през първата половина на тази година, съобщиха местните власти. Обемът им е с 9,7% по-висок от този за същия период на миналата година. От 2010 г. досега провинци...
 • Присъединяването на Китай към ВПТП ще е от полза за Азиатско-тихоокеанския регион
  В отговор на молбата на Китай да се присъедини към Всеобхватното и прогресивно транстихоокеанско партньорство (ВПТП) говорителят на китайското Министерство на външните работи Джао Лидзиен заяви на пресконференция, че въз основа на постигането на ВПТП присъединяването на Китай ще благоприятства насър...
 • Националният план за действие в областта на човешките права за 2021-2025 г. - пример за света
  Наскоро пресслужбата на китайското правителство публикува Национален план за действие в областта на човешките права за 2021 - 2025 г. Той обхваща няколко части, посветени на икономическите, социалните и културните, граждански те и политическите, екологичните права, както и защита на правата и интере...
 • Посещението на Си Дзинпин в провинция Шънси
  На 16-и септември, китайският председател Си Дзинпин посети околия Суейдъ, която се намира в провинция Шънси, Централен Китай. Там той разгледа училището, старата сграда на околийския партиен комитет и етнографския музей, посветен на местната култура. Си Дзинпин се запозна с мерките, които от община...
 • Висока оценка за всеотдайността
  Генералният секретар на ЦК на ККП и председател на КНР Си Дзинпин изпрати отговор на писмо до него от военнослужещите във Високопланинския примерен батальон, като оценява високо всеотдайността им в усилията за защита на родината и ги призовава да продължават да поддържат своята боеспособност. „Висок...
 • Агенцията за управление на зоната за сътрудничество в района на Хънцин-Гуандун-Макао
  Наскоро в град Джухай, провинция Гуандун, се проведе церемония по откриването на Агенцията за управление на зоната за по-дълбоко сътрудничество в района на Хънцин-Гуандун-Макао. Членът на Постоянния комитет на Политическото бюро на Централния комитет на ККП и вицепремиер на Държавния съвет Хан Джън...
 • Културният пейзаж на Западното езеро край Ханджоу
  От дълбините на девети век до наши дни културният пейзаж на Западното езеро край Ханджоу омайва и вдъхновява писатели и поети, учени и художници. Местността е известна с красотата си. Множество храмове, пагоди, павилиони, градини с декоративни дървета, пътеки и изкуствени острови се съчетават перфек...