Туристите
в тибетски
костюми
се снимат
пред двореца
Потала в Лхаса

От редактора

БРИКС - нов прогрес, нови резултати

Отдавна вече е известно, че зад краткото съкращение БРИКС (Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка) се крият държави обхващащи по население и територия почти половината свят. От първи януари 2020 г. ротационното председателство на авторитетния международен форум бе поето от Русия, която предложи конструктивни идеи за разгръщане на сътрудничеството. Реакцията на другите страни - членки не закъсня. Официален Пекин направи коментар, че Китай „очаква сътрудничеството в БРИКС да постигне нов прогрес и резултати през настоящата година". Бе изтъкнато, че до сега държавите членки провеждат все по-тясна координация по ред важни въпроси, че деловите контакти се задълбочават и влиянието на БРИКС непрекъснато се увеличава. Една оценка, която подсказва, че „Организацията на петте" постепенно се превръща във важен фактор в международните отношения и глобалната политика.. Без съмнение, като една от основните задачи на БРИКС е задълбочения анализ на значителните промени настъпили в международната политика и начините, по които би трябвало да се реагира на тях. На този въпрос бе посветена и третата годишна среща на Китайския съвет за сътрудничество между мозъчните тръстове от страните от БРИКС, проведена преди дни в Пекин. Председателят на Съвета Гуо Йеджоу подчерта, че отговорността на съвета е „да служи за сътрудничеството между страните от БРИКС, като предлага идеи и политики за неговото развитие и задълбочаване". Очевидно, за БРИКС стартът на новата 2020-та чертае път към още по-големи постижения и отговорности.

Петър Герасимов

Pressgroup DnesСофия, 1301, ул. „Позитано“ 20, тел.: +3592 944 1026, +359 87 830 9893, Имейл: kitai.dnes@abv.bg, Уебсайт: www.kitajdnes.com • ИЗДАТЕЛ: Проф. Светлана ШАРЕНКОВА - Управител на РА Евромедия ООД, тел.: +3592 943 4664 • РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ: Председател: проф. д.ик.н. Димитър ИВАНОВ, тел.: + 3592 944 1020 • РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ: Главен редактор: Петър ГЕРАСИМОВ; Отговорен секретар: Бони НЕМСКИ; Редактори: Любомир МИХАЙЛОВ, Красимира ИВАНОВА; Репортер: Галина ТОНЕВА; Предпечат: Мая ПЕТРОВА • РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: тел. +3592 944 1026 • РЕКЛАМА: тел.: +3592 944 1026, kitai.dnes@abv.bg • Рекламите и обявите се заплащат авансово по банкова сметка или в брой • БАНКОВА СМЕТКА: Райфайзенбанк АД, София, ул. Н. Гогол 18-20, IBAN: BG39RZBB91551060382418, Банков код BIC RZBBBGSF, РА Евромедия ООД • СЧЕТОВОДСТВО, КАСА: тел.:+3592 944 1026 • ПЕЧАТ: Алианс Медиапринт • Използвани са материали на агенция „СИНХУА “ и CRI.
           ©2020 Китай днес