Трета международна
изложба на чай и
чаени продкти
в Ханджу,
провинция Джъдзян

От редактора

Аргументи „за", аргументи „против"

Преди няколко дни, виден представител на администрацията на САЩ, политоложата К. Скинър, заяви, че търговският конкурентен конфликт Вашингтон - Пекин бил всъщност... „борба на различни цивилизации и идеологии". В подкрепа на тезата си Скинър се позовава на нашумялата преди години монография на американския политолог С. Хънтингън „Сблъсък на цивилизациите". Думите й буквално взривиха американската и чуждестранна преса. Ставащото не било търговска война, а... „огромен сблъсък на цивилизации". Становище, напълно извадено от контекста на произведението на Хънтингън. Самият той съветва Запада, да не прави „опити за преустройство на незападната култура"(имайки предвид преди всичко грубата и безпардонна намеса на Чичо Сам в арабския свят). Напротив, Хънтингън е за диалог, разбирателство и взаимно обогатяване между културите. Но, както гласи старата поговорка, г-жа Скинър текста „като дяволът Евангелието"... Така се случи, че почти едновременно с това злополучно изказване на политоложката от Вашингтон, в Пекин бе проведен авторитетен международен форум на високо равнище под надслов „Азиатски междукултурен диалог". Във встъпителната си реч председателят на КНР Си Дзинпин заяви: „Светът е многополюсен, икономиката - глобална, културата - разнообразна, а информационизацията се развива с бързи темпове." Китайският ръководител допълни, че всичко това дава надежди на различните общества. Но същевременно се наблюдава и засилване на нестабилността и несигурността в международните отношения, което прави предизвикателствата пред човечеството още по-сериозни. „В този контекст Азиатският междукултурен диалог - подчерта Си Дзинпин, - предлага нова платформа за стимулиране на равноправно взаимодействие, обмяна на опит и вдъхновение между Азия и света." И тук непременно трябва да добавим още няколко забележителни думи на председателя Си Дзинпин пред форума в Пекин. „Днешен Китай - заяви той, - е не само китайски, но също така азиатски и световен. Китайската култура е важна част от азиатската и тя се развива, като предава и открива пред другите хора своите традиции и търси пътища за промяна". Добросъседството, хармоничното съществуване и мирните връзки са пътищата, чрез които Китай гради контактите си със света, категоричен бе ораторът. Едва ли може да се добави нещо по-конкретно, по-ясно и хуманно от цитираните мисли. Да, наистина, Китай е особена, уникална човешка цивилизация. И при това с 5 хилядна история. Почни няма нещо - като се почне от хартията и барута и се стигне до печатарската машина и коприната, което да не е открито преди много векове там - в огромната азиатска страна. И забележете - всички тези открития отдавна са достояние на цял свят, огромната човешка Галактика, защото Китай не крие нищо, не го запазва егоистично само за себе си. И именно това изпълва с убедителност, истинност и хуманизъм думите на Си Дзинпин „Китай не е само китайски, но и световен..." Най-убедителният аргумент срещу подобни жалки писания, като тези на госпожата от Вашингтон.

Петър Герасимов

Pressgroup DnesСофия, 1301, ул. „Позитано“ 20, тел.: +3592 944 1026, +359 87 830 9893, Имейл: kitai.dnes@abv.bg, Уебсайт: www.kitajdnes.com • ИЗДАТЕЛ: Проф. Светлана ШАРЕНКОВА - Управител на РА Евромедия ООД, тел.: +3592 943 4664 • РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ: Председател: проф. д.ик.н. Димитър ИВАНОВ, тел.: + 3592 944 1020 • РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ: Главен редактор: Петър ГЕРАСИМОВ; Отговорен секретар: Бони НЕМСКИ; Редактори: Любомир МИХАЙЛОВ, Красимира ИВАНОВА; Репортер: Галина ТОНЕВА; Предпечат: Мая ПЕТРОВА • РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: тел. +3592 944 1026 • РЕКЛАМА: тел.: +3592 944 1026, kitai.dnes@abv.bg • Рекламите и обявите се заплащат авансово по банкова сметка или в брой • БАНКОВА СМЕТКА: Райфайзенбанк АД, София, ул. Н. Гогол 18-20, IBAN: BG39RZBB91551060382418, Банков код BIC RZBBBGSF, РА Евромедия ООД • СЧЕТОВОДСТВО, КАСА: тел.:+3592 944 1026 • ПЕЧАТ: Алианс Медиапринт • Използвани са материали на агенция „СИНХУА “ и CRI.
           ©2019 Китай днес