В резервата
за диви животни
в Дзинан,
провинция
Шандун,
се родиха три
уникални бели
лъвчета

От редактора

В крак с времето

От няколко години вече философи, икономисти, социолози анализират факта, че светът е навлязъл в нов етап на развитие - т. н. Индустриална революция 4.0. Тя е свързана с качествения скок в развитието на технологиите, на електрониката и компютрите, на роботиката. С появата на „интелигентни" заводи, в които отделните машинни звена комуникират помежду си и черпят знания от т. н. „облак" - огромни количества информация в различни точки на електронната мрежа. Китай, втората икономическа сила в света, върви в крак с новите революционни промени. За това свидетелства и четвърто издание на Световния конгрес за интелигентни технологии проведен в град Тиендзин в края на юни. Тази година форумът бе фокусиран върху облачните изчисления, интернета на нещата, изкуствения интелект и новите точки на растеж в технологичния сектор. Същевременно бяха предложени от страна на домакините модерни решения за икономическото развитие на Китай в периода на антиепидемични мерки. От научните съобщения и докладите на китайските делегати на конгреса стана ясно, че новата революционна инфраструктура вече играе все по-голяма роля в дигиталната икономика и в цялото стопанство на КНР. Тази тема стана и център на тазгодишния световен конгрес в Тиендзин. Тиендзин, едно от водещите пристанища в северен Китай, се възползва активно от изкуствения интелект, смарт производството и други обвързани технологии, и е в унисон с ключовото развитие в сферата. А това е само върхът на пирамидата в огромен Китай по пътя на Индустриална революция 4.0.

Петър Герасимов

Pressgroup DnesСофия, 1301, ул. „Позитано“ 20, тел.: +3592 944 1026, +359 87 830 9893, Имейл: kitai.dnes@abv.bg, Уебсайт: www.kitajdnes.com • ИЗДАТЕЛ: Проф. Светлана ШАРЕНКОВА - Управител на РА Евромедия ООД, тел.: +3592 943 4664 • РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ: Председател: проф. д.ик.н. Димитър ИВАНОВ, тел.: + 3592 944 1020 • РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ: Главен редактор: Петър ГЕРАСИМОВ; Отговорен секретар: Бони НЕМСКИ; Редактори: Любомир МИХАЙЛОВ, Красимира ИВАНОВА; Репортер: Галина ТОНЕВА; Предпечат: Мая ПЕТРОВА • РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: тел. +3592 944 1026 • РЕКЛАМА: тел.: +3592 944 1026, kitai.dnes@abv.bg • Рекламите и обявите се заплащат авансово по банкова сметка или в брой • БАНКОВА СМЕТКА: Райфайзенбанк АД, София, ул. Н. Гогол 18-20, IBAN: BG39RZBB91551060382418, Банков код BIC RZBBBGSF, РА Евромедия ООД • СЧЕТОВОДСТВО, КАСА: тел.:+3592 944 1026 • ПЕЧАТ: Алианс Медиапринт • Използвани са материали на агенция „СИНХУА “ и CRI.
           ©2020 Китай днес