Посетител прави снимки
по време на изложбата на
фрески от пещерата Дунхуан

От редактора

ЕВРОПА СРЕЩА КИТАЙ

В края на март и началото на април светът бе свидетел на една впечатляваща дипломатическа офанзива на Пекин: европейските визити на председателя Си Дзинпин и на премиера Ли Къцян. Си Дзинпин посети Италия, Монако и Франция, а Ли Къцян Белгия и седалището на Европейския съюз, а след това присъства на осмия форум на върха на формата „16 +1" в Дубровник и направи държавно посещение в Хърватия. С основание може да наречем тези няколко седмици „Китайски дни на Европа" защото те като политико-икономически резултати, съвместни декларации за сътрудничество и човешки контакти потвърдиха мястото, заемано от Стария континент и ЕС в държавническата стратегия на официален Пекин. Както заяви премиерът Ли Къцян Китай и Европа са важни партньори един за друг и вече15 години ЕС е най-големият търговски партньор на Китай, а той е вторият по-големина търговски партньор за Съюза. Общите интереси на двете страни - подчерта Ли Къцян - са много по-големи от разногласията. Тук трябва да споменем и един друг значителен факт - присъединяването на Италия към мащабната инициатива на Китай „Един пояс, един Път" - стъпка предприета за първи път в рамките на Обединена Европа и сигнал, че и други страни е възможно да я последват. Подобни успешни прояви съпътстваха визитите на президента Си Дзинпин и премиера Ли Къцян на всички етапи от техните европейски маршрути - още една победа за политиките на глобализма, мултилателаризма и сътрудничеството от взаимен интерес.

Петър Герасимов

Pressgroup DnesСофия, 1301, ул. „Позитано“ 20, тел.: +3592 944 1026, +359 87 830 9893, Имейл: kitai.dnes@abv.bg, Уебсайт: www.kitajdnes.com • ИЗДАТЕЛ: Проф. Светлана ШАРЕНКОВА - Управител на РА Евромедия ООД, тел.: +3592 943 4664 • РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ: Председател: проф. д.ик.н. Димитър ИВАНОВ, тел.: + 3592 944 1020 • РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ: Главен редактор: Петър ГЕРАСИМОВ; Отговорен секретар: Бони НЕМСКИ; Редактори: Любомир МИХАЙЛОВ, Красимира ИВАНОВА; Репортер: Галина ТОНЕВА; Предпечат: Мая ПЕТРОВА • РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: тел. +3592 944 1026 • РЕКЛАМА: тел.: +3592 944 1026, kitai.dnes@abv.bg • Рекламите и обявите се заплащат авансово по банкова сметка или в брой • БАНКОВА СМЕТКА: Райфайзенбанк АД, София, ул. Н. Гогол 18-20, IBAN: BG39RZBB91551060382418, Банков код BIC RZBBBGSF, РА Евромедия ООД • СЧЕТОВОДСТВО, КАСА: тел.:+3592 944 1026 • ПЕЧАТ: Алианс Медиапринт • Използвани са материали на агенция „СИНХУА “ и CRI.
           ©2019 Китай днес