Китай днес - приложение на в-к Земя

Switch to desktop Регистрация Вход

Статии

Както съобщава агенция Синхуа, в петък, 15 ноември, в Пекин е публикуван пълният текст на Постановлението на ЦК на ККП по някои важни въпроси за всестранното задълбочаване на реформите, прието в заключителния ден на 3-тия пленум на 18-ия ЦК на ККП.

В Постановлението преди всичко става дума за значението на всестранното задълбочаване на реформите и принципите, които трябва да се следват, за да се претвори в живота това решение.

Реформите и откритостта — това е новата велика революция, в чиято епоха под ръководството на ККП е встъпил многонационалният народ на Китай. Реформите и откритостта са най-характерната особеност на съвременен Китай, се отбелязва в Постановлението.

В документа се посочва, че най-значимият резултат, постигнат за 35 години политика на реформи и откритост, започвайки от момента на провеждането на 3-тия пленум на 11-ия ЦК на ККП, е въвеждането и развитието на социалистическата система с китайска специфика.

Същевременно реформите и откритостта — това е процес, при който няма предел. И сега, когато се очертава нова обстановка и възникват нови задачи за всестранното изграждане на средна класа в обществото и като цяло за построяването на съвременна социалистическа държава — процъфтяваща, могъща, демократична, цивилизована и хармонична, за осъществяването на мечтата за велико възраждане на китайската нация, е необходимо — като се вземе нов исторически старт, всестранно да се задълбочат реформите, като по този начин се допринася и за засилването на увереността в пътя на социализма с китайска специфика, се подчертава в документа.

Според Постановлението всестранното задълбочаване на реформите трябва да се осъществява, като високо се издига великото знаме на социализма с китайска специфика, ръководейки се от марксизма-ленинизма, идеите на Мао Цзедун, теорията на Дън Сяопин, от важните идеи за „тройното представителство“ и концепцията за научно развитие. 

Основната цел на този процес — се казва в документа — е усъвършенстването и развитието на социалистическия строй с китайска специфика, продължаването на модернизацията на системата за държавно управление и начините за управление. При това е важно да се отделя особено внимание на осигуряването систематичност и координация на реформите, се подчертава в Постановлението.

Задълбочаването на реформата в икономическата система трябва да е тясно обвързано с предоставянето възможността пазарът да играе решаваща роля в разпределението на ресурсите.

Провеждането на политическите реформи трябва органически да се съчетава с ръководещата роля на партията, с принципа „народът — стопанин на страната“ и принципа за управлението на държавата на основата на закона.

Реформите в културата трябва да се осъществяват в съчетание със създаването на система от социалистически ценности и изграждането на държава със силна социалистическа култура.

Също така предстои да се задълбочава реформата в социалната система, като се повишава народното благосъстояние и се осигурява социална справедливост, да се задълбочава реформата на системата за защита на околната среда в съчетание с осъществяването на концепцията за „Красив Китай“, да се осъществява реформа в системата на партийното строителство в съчетание с повишаване равнището на управление на основата на научния подход, демокрацията и закона.

В Постановлението се подчертава, че всестранното задълбочаване на реформите трябва да се провежда с оглед на това, че Китай се намира и дълго още ще се намира в началния етап на строителството на социализма. Ето защо е необходимо придържане към най-важното стратегическо решение, в което се подчертава, че развитието остава ключът към решаването на всички проблеми на страната.

Най-важната насока на реформите е икономическата система. Нейното реформиране е насочено към решаването на един главен въпрос — установяването на правилни взаимоотношения между правителството и пазара. Трябва да се постигне съществено намаляване на практиките, когато правителството осъществява непосредствено разпределение на ресурсите, докато неговите най-важни задължения и роля се състоят в опазване на макроикономическата стабилност, предоставянето на качествени обществени услуги, гарантирането на справедлива конкуренция, осигуряването на ефикасен контрол и регулиране на пазара.

Според Постановлението водещите, най- важните резултати в основните сфери и ключови звена трябва да се очертаят към 2020 година. При такова развитие на обстановката може да се смята, че задачите, формулирани в този документ, са изпълнени.

© 2018 „Китай днес“

Top Desktop version