Остров Хайнан
Между старите традиции и
съвременния туризъм

От редактора

Негативни сигнали

Съединените щати излъчват негативни сигнали за състоянието на националната икономика. Неотдавна, на 7 юли, световноизвестната финансова агенция Moody's понижи кредитния рейтинг на 10 малки и средни банки в САЩ, паралелно с това включи в списък за наблюдение 6 големи банки и определи като „негативни" перспективите на други 11 в страната. В доклада на Moody's се изтъква, че банковият сектор на Щатите е провокиран от финансов натиск, както и от липса на достатъчно надзор и ред други проблеми. Според анализа на компетентната агенция „затрудненията във финансирането, пред които са изправени американските банки, се смятат за екзистенциална криза". Посочената уязвимост на американската банкова система според Moody's е резултат от „внезапни обрати и рисковата тенденция в икономическата политика". След началото на епидемията от COVID-19 САЩ започнаха да прилагат политика за количествени облекчения „без горна граница", като същевременно запазиха свръхниските лихвени проценти, и предложиха проект за мащабни икономически стимули. В крайна сметка резултатът е сериозно покачване на инфлацията. Несъмнено, банковият сектор на САЩ е индикатор за цялостната икономика на страната. Съществува реална опасност очертаващата се криза в него, споделят анализатори, да доведе до нежелателни негативни последици. Moody's прогнозира, че „американската икономика ще изпадне в лека рецесия в началото на 2024 г., а рисковете пред банковата система ще се увеличат още". Според коментар на Радио Китай, „ако кризата се разпространи в цялата финансова система, това ще засегне реалната икономика на САЩ и дори ще застраши глобалния растеж".

Петър Герасимов

Четири епизода от поредицата "Аз говоря за историята на Комунистическата партия на Китай" - дело на младите дипломати от посолството на Китайската Народна Република в България.

Pressgroup DnesСофия, 1301, ул. „Позитано“ 20, тел.: +3592 944 1026, +359 87 830 9893, Имейл: kitai.dnes@abv.bg, Уебсайт: www.kitajdnes.com • ИЗДАТЕЛ: Проф. Светлана ШАРЕНКОВА - Управител на РА Евромедия ООД, тел.: +3592 943 4664 • РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ: Председател: проф. д.ик.н. Димитър ИВАНОВ, тел.: + 3592 944 1020 • РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ: Главен редактор: Петър ГЕРАСИМОВ; Отговорен секретар: Бони НЕМСКИ; Редактори: Любомир МИХАЙЛОВ, Красимира ИВАНОВА; Репортер: Галина ТОНЕВА; Предпечат: Мая ПЕТРОВА • РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: тел. +3592 944 1026 • РЕКЛАМА: тел.: +3592 944 1026, kitai.dnes@abv.bg • Рекламите и обявите се заплащат авансово по банкова сметка или в брой • БАНКОВА СМЕТКА: Райфайзенбанк АД, София, ул. Н. Гогол 18-20, IBAN: BG39RZBB91551060382418, Банков код BIC RZBBBGSF, РА Евромедия ООД • СЧЕТОВОДСТВО, КАСА: тел.:+3592 944 1026 • ПЕЧАТ: Алианс Медиапринт • Използвани са материали на агенция „СИНХУА “ и CRI.