Високата 88 метра статуя
на богинята на красотата Янг’аша – божество, почитано
от етническата група мяо в Гуейджоу

От редактора

Конструктивна, хуманна позиция

На поредното заседание на Съвета за сигурност на ООН относно ситуацията в Украйна, проведено на 29 юли, постоянният заместник-представител на КНР Гън Шуан отново заяви позицията на Пекин по този актуален въпрос. Дипломатът Гън от високата трибуна на ООН изтъкна, че продължаващата вече повече от пет месеца украинска криза е „нанесла сериозни щети не само на Европа, но и на глобалната продоволствена сигурност и затруднява възстановяването на световната икономика". Позицията на Пекин с основание привлече вниманието на международните наблюдатели, доколкото Китайската народна република е един от основните играчи в полето на глобалната икономика и нейните високи стопански резултати са пряк и очевиден принос във всестранното икономическо развитие на света. Критичното отношение на официален Пекин към някои моменти от украинската криза на първо място засягат два важни аспекта: необходимостта от конструктивно отношение към проблемите, свързани с тази криза, и второ - важността на хуманния подход към нея. Още веднъж г-н Гън Шуан подчерта, че огромен Китай „приветства конструктивните контакти между Москва - Киев, които да изключват политическите различия помежду им, и се надява страните да продължат диалога и обмена, за да стартират отново дипломатически преговори с цел прекратяване огъня час по-скоро". Едва ли е нужно да се добави нещо към тази ясна позиция. Освен това, че покрай конкретните пожелания ясно проличава стремежът на КНР да спомогне както за приключването на един болезнен въпрос, така и да способства за по-нататъшното осигуряване на възходящото развитие на световната икономика.

Петър ГЕРАСИМОВ

Четири епизода от поредицата "Аз говоря за историята на Комунистическата партия на Китай" - дело на младите дипломати от посолството на Китайската Народна Република в България.

Pressgroup DnesСофия, 1301, ул. „Позитано“ 20, тел.: +3592 944 1026, +359 87 830 9893, Имейл: kitai.dnes@abv.bg, Уебсайт: www.kitajdnes.com • ИЗДАТЕЛ: Проф. Светлана ШАРЕНКОВА - Управител на РА Евромедия ООД, тел.: +3592 943 4664 • РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ: Председател: проф. д.ик.н. Димитър ИВАНОВ, тел.: + 3592 944 1020 • РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ: Главен редактор: Петър ГЕРАСИМОВ; Отговорен секретар: Бони НЕМСКИ; Редактори: Любомир МИХАЙЛОВ, Красимира ИВАНОВА; Репортер: Галина ТОНЕВА; Предпечат: Мая ПЕТРОВА • РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: тел. +3592 944 1026 • РЕКЛАМА: тел.: +3592 944 1026, kitai.dnes@abv.bg • Рекламите и обявите се заплащат авансово по банкова сметка или в брой • БАНКОВА СМЕТКА: Райфайзенбанк АД, София, ул. Н. Гогол 18-20, IBAN: BG39RZBB91551060382418, Банков код BIC RZBBBGSF, РА Евромедия ООД • СЧЕТОВОДСТВО, КАСА: тел.:+3592 944 1026 • ПЕЧАТ: Алианс Медиапринт • Използвани са материали на агенция „СИНХУА “ и CRI.